نانوایی آنلاین قاین شاپ

نان سنگک دورو کنجد با چونه 445

2,500 تومان10,500 تومان

نان سنگک ساده

1,500 تومان5,500 تومان

نان تافتون کنجدی با چونه 640

2,050 تومان8,250 تومان

نان تافتون ساده با چونه 640

1,550 تومان5,750 تومان

نان بربری گرد ساده با چونه 640

1,550 تومان5,750 تومان

میوه و سبزیجات قاین شاپ

خربزه مشهدی

13,500 تومان22,500 تومان

سیب چه

6,000 تومان24,000 تومان

هلو

9,500 تومان32,000 تومان

فلفل کابکی

14,500 تومان52,000 تومان

بلال

12,000 تومان22,000 تومان