نانوایی آنلاین قاین شاپ

نان سنگک دو رو کنجد با چونه 445

2,500 تومان10,500 تومان

نان سنگک ساده

1,500 تومان5,500 تومان

نان تافتون کنجدی با چونه 640

2,050 تومان8,250 تومان

نان تافتون ساده با چونه 640

1,550 تومان5,750 تومان

نان بربری گرد ساده با چونه 640

1,550 تومان5,750 تومان

میوه و سبزیجات قاین شاپ

سیر تازه

16,000 تومان32,000 تومان

خربزه راک

9,000 تومان18,000 تومان

کلم بروکلی

11,000 تومان44,000 تومان

نارنگی جنوب

6,500 تومان26,000 تومان

گلابی

8,500 تومان34,000 تومان

پرتقال جنوبی سوپر

4,750 تومان19,000 تومان

لیمو ترش

19,000 تومان76,000 تومان

آناناس

25,000 تومان100,000 تومان